Kort – klik på en rød pil og se hvilken figur der er lige dér..