Folkene bag Stones by the River – HadSTEN KUNST ved åen

Bestyrelsesformand: Troels Christensen Lund, Hinnerup.
Mail: troels.lund@post4.tele.dk
Bestyrelsesmedlem, økonomi og markedsføring: Gregers Petersen, Hadsten.
Mail: mail@gregerspetersen.dk
Bestyrelsesmedlem, koordinator stenskulptør: Hans Frørup, Voldum. Mail: frorup@privat.dk
Bestyrelsesmedlem, park manager: Kjeld Pedersen, Hadsten.
Mail: kjeldpedersen42@gmail.com
Bestyrelsesmedlem, art director: Steen Djervad, Risskov.
Mail: steendjervad@me.com
Bestyrelsesmedlem, fundraiser: Carl-V. Buchwald, Bidstrup
Mail: carl-v.buchwald@c-vb.dk

Ansvarlig for hjemmeside, sociale medier: Palle Daugaard, Hornslet
Mail: pdoktaksation@gmail.com

Udvikling af Hjemmeside: Linieskolens digital media hold, Hadsten under ledelse af Søren Hougaard Nielsen, Hadsten

Fotografi: Henrik Thomsen, Voldum

Grafisk design af brochure m.m.: Peter Winding, Hadsten

Tekster til brochure: Nils Borring, Hammel og Ove Rosenkvist, Hadsten

Kurator: Cand. mag. Victor Kjærulff, Århus

Medarrangører: Kulturhus Sløjfen,  Café Sløjfen,  Hadsten Handel

Kataloget 2017

Forord er skrevet meget flot af borgmester Nils Borring, Hammel. Han understreger at udstillingen har fundet sin form og er udvidet. Nils Borring lægger også op til en diskussion om figurerne – for og imod – eller måske ligefrem begejstring.

 

Efter denne indledning følger arkitekt Ove Rosenkvist, Hadsten  med en omfattende redegørelse om hvordan sten – granit – blev bearbejdet af de gamle grækere og romere. Han nævner den for os stenhuggere så velkendte stenhugger, Horder som levede i 1100 tallet og som leverede stenudsmykning til kirker over alt på Djursland. Ove Rosenkvist tager os med over hele Djursland og med et kort viser han mange af de steder, hvor Horders arbejder kan ses den dag i dag.

Kataloget er på 63 sider og indeholder fotos af alle figurer og deltagende stenkunstnere ligesom butikkerne er vist, hvor figurer også er udstillet. Butikkerne er markeret på et et kort med angivelse af placeringer.

Tankerne bag

Det har været tanken at få gjort Hadsten til en by fuld af liv og atmosfære og hvor man kan se at der er en fælles vilje til at gøre byen interessant.

Foreningen HadSTEN KUNST formidler salg af kunstværkerne.

Det at være medlem af foreningen HadSTEN KUNST giver foreningen mulighed for at etablere nye og tilbagevendende udstillinger i lighed med de nu allerede 3 afholdte. Det koster en del at etablere udstillingen med transport fra de enkelte kunstneres værksteder. Der skal tegnes forsikringer og det er nødvendigt at annoncere.

Vi stræber efter at gøre STONES BY THE RIVER til Danmarks største udstilling med stenkunst i det fri. For at det kan lade sig gøre er det som nævnt af største betydning af nogen vil støtte foreningen dels som private personer og dels som virksomheder.

Hvis du selv har lyst til at udstille som stenkunstner til næste år kan du kontakte stenskulptør Hans Frørup på tlf. 2967 1560.