Forside

Der er afholddt ekstraordinær  generalforsamling

den 19.02.18

hvor det enstemmigt blandt de fremmødte blev besluttet at opløse foreningen HadSTEN KUNST

Bestyrelsen vil snarest udsende pressemeddelselse med nærmere oplysninger.

 

 

ISSN: 2446-4465
Gå skulpTuren